Welcome, visitor! [ Register | Login

 

HU TIEU MI LACAY CHO LON

Nội Dung

Vietnamese: HU TIEU MI LACAY CHO LON 6793-D Wilson Blvd, Falls Church, VA 22044 703-531-1420 703-505-2444 Conh Ben Thanh Son Tofu Lo ddu hü Tiéu Mi LACAY CHO LON Hü Téu Mi Lacay Cho Lón da nòi tiéng tir thap niên 60. Nay xin phuc vu qui khách vùng Hoa Thinh Dón Tai Trung Tåm Thuong Mai EDEN CENTER huc đơn sơ khởi Mi Lacay Cho Lón dàc biêt (Kho Nuoc). Mi Lacay Cho Lón dó bién Mi Hoành Thánh dác biet. Mi Lacay xào dònj mém dó bién thap cám. Mi chim cút quay 6- Hù Tiéu Lacay dác biêt (Khò nuóc). 7- Hů Tiéu Lacay dó biérn. 8 – Hú Tiéu Lacay xào mém (Ap chão) tháp cám. Có Cà ri Dê: Mi Cà ri Dê, Ho Tiéu Cà ri Dé, Bánh Mi Cà ri De Bo Kho: Mi bò kho, hù tiéu bò kho, bánh mi bo kho. Có cháo long, huyét và dói heo lam tai cho. Có com phán gia dinh và nhiéu món an thuán túy Viet Nam giá ré dác biet. THƠM NGON, BO DUONG, GIÁ RÉ TÔN CHỈ LÁY CÔNG LAM LOI DÁU BEP RAT NHIÉU NAM KINH NGHIEM Giai Khát:Dac biet cà phé Buón Mè Thuôt: Huong vi dam da, bat ngát, huong thom doc dao. Tuyệt vời huơng vị không quên dã nổi tiếng nhieu nam. ĐẶC BIỆT MI VIT TIỀM THUONG HAI Hủ Tiếu Mi LACAY CHƠ LON TRAN TRONG KÍNH MOL Có BÁN RUQU & BIA ($2.50/CHAI
=
English: HU TIEU M LACAY FOR LON 6793-D Wilson Blvd, Falls Church, VA 22044 703-531-1420 703-505-2444 Conh Ben Thanh Son Tofu LOOP LAYER FOR LOVE LAYER 60th Anniversary of Thuong Mai EDEN CENTER First of all, you need to know. Mi Lacay Cho Lon with the Holy Grapes. Mi Lacay fried in brittle sauce. Smoked quail eggs 6-Grapefruit (Oil). 7- Hů You know how to play. 8 – Cuc Tiéu Lacay fried (Ap chao) bran tower. Have Goat Curry: Mi Curry Goat, Ho Chicken Curry, Chicken Curry De Bo Kho: Beef stew, stock market, store buns. Have porridge, and swine flu. There is a family room and many delicious Vietnamese food to sneeze biet. DAYS, DAYS, DAYS TO BOTTLES THE LARGE BEATS OF LIVING SOUTHEAST Thirst: Dac biet roasted Sesame Buón litt Thuôt: Huong vi dam da, bat herbfields, huong thom doc dao. Amazing subtle flavours don’t forget the famous wild nhieu. ESPECIALLY MI VIT STEWED THUONG HAI Xu Goofy Mi LACAY G CANS Of TRAN In the GLASS that sold BEER and RUQU MOLAR ($ 2.50/BOTTLE


Thông tin liên lạc:
Đăng ngày: 19 Tháng Chín, 2018 2:40 chiều

No Tags

115 total views, 2 today

  

Listing ID: N/A

Report problem

Processing your request, Please wait....