Welcome, visitor! [ Register | Login

 

CẦN GẤP THỢ NAIL / NEED NAIL TECHS

Nội Dung

Vietnamese: CẦN GẤP THỢ NAIL / NEED NAIL TECHS! Ad ID: 236264 Cap nhat: Sep/14/2018 Tiêm o vùng Canton, MD. Cân gấp tho part time và tull time Tiêm trong khu khách sang, ip cao và nhiều walk-ins. Nơi làm vui vẻ, thoải mái. Khu vực đậu xe rông rải. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khá năng. Cân Receptionist FT/PT. Goi di làm liên, vui lòng liên lac: 443 529-2643 . Xin de lai loi nhắn, hoặc text nếu không kip trá loi diện thoại. Chúng tôi sẽ gọi lại ngay. Cảm ơn. Tiệm: 410-624-5973 , Cell: 443 529 2643
=
English: URGENTLY NEED NAIL TECHNICIAN / NEED NAIL TECHS! Ad ID: 236264 Cap nhat: Sep/14/2018 Injection o the Canton, MD. Weight folding, part time and tull-time Injection in the luxury, high ip and many walk-ins. Where do fun, comfortable. Parking area communal laying. Never pay or split the depending on the quite. Weight Receptionist FT/PT. Goi di do related, please contact lac: 443 529-2643 . Please de future loi message, or text if not kip lies loi interface device. We will call you right back. Thank you. Salon: 410-624-5973 , Cell: 443 529 2643


Thông tin liên lạc:
Đăng ngày: 19 Tháng Chín, 2018 3:33 sáng

No Tags

93 total views, 1 today

  

Listing ID: N/A

Report problem

Processing your request, Please wait....